Blogit ja wikit opetuksessa


Katso muut ohjeet Somepalvelut (muut) -sivulta (mm. Gmail, Google, LinkedIn, Twitter, Facebook).

Blogit


Aloittelijalle suositeltavia Blogger (Google-tunnuksilla) ja Posterous, edistyneemmille WordPress (myös omalle palvelimme asennettavissa)

Blogger


Lisää aineistoja blogeista on koottu erilliselle sivulle.

Wikit


Alla olevaan esitykseen on koottu pieniä opastekuvia vastauksina erilaisiin Wikispaces-kysymyksiin:Wikeistä ja niiden opetuskäytöstä


Wiki on verkkosivusto, jota tuotetaan yhdessä usean kirjoittajan voimin. Tunnetuin wiki lienee verkkotietosanakirja Wikipedia. Wiki koostuu yksittäisistä sivuista, joita useampi henkilö voi muokata. Sivuihin muodostuu myös sivuhistoria, josta aiempi versio voidaan palauttaa. Wikiä voidaan verrata kansioon, jossa olevia sivuja muokataan ja johon lisätään uusia sivuja ajan kuluessa. Monissa wikipalveluissa wikiin voi itse luoda navigoinnin ja sivuhierarkian. Wikissä on olennaista eri sivujen keskinäinen linkitys, joka mahdollistaa liikkumisen wikissä. Linkkejä on tyypillisesti myös wikin ulkopuolisille webbisivuille. Sivujen muokattavuusominaisuudet ja käytettävyys vaihtelevat wikialustasta riippuen. Wikien luoja Ward Cunninghamin ajatuksiin wikien perusominaisuuksista voit tutustua hänen sivullaan, ks. esimerkiksi kuvausta wikien kehittymisestä niiden historiakatsauksen kautta.

Wikissä painottuu sisällön rakentaminen ja sivujen työstäminen yhdessä muiden kanssa. Wikit sopivat opetuksen ja oppimisen välineiksi tilanteisiin, joissa helppo yhdessä tuottaminen on tavoitteena. Wikejä voidaan hyödyntää sekä tiedon etsintään, muokkaamiseen ja prosessointiin. Wikien käytön opetuksellisia etuja ovat mm. seuraavat Viisautta wikin tekoon -materiaalin mukaan:
  • Tiedon jäsentäminen ja luokittelu wikissä helpottaa kokonaisuuksien muodostamisessa ja asioiden välisten suhteiden oivaltamisessa
  • Useat eri näkökannat tulevat helposti esiin wikityöskentelyn kautta, mikä opettaa kriittistä suhtautumista tietoon sekä omien näkemysten perustelua ja neuvottelua.
  • Wikeillä tuotettu tieto on usein laaja-alaista ja näkökulmaltaan neutraalia
  • Avoimilla wikeillä voidaan laajentaa oppimisympäristöä ja oppimisverkostoa myös oman luokan, oppilaitoksen tai maan ulkopuolelle.

Linkkejä muihin aineistoihin:Palautelomake