Miksi integrointi ja informaation ohjaaminen on tärkeää?
  • Informaation huima määrä ja samon erilaisten välineiden määrä - tarvitaan uusia tapoja joilla ohjailla ja suodattaa informaatiota ja yhdistellä eri välineitä mietitysti toisiinsa.
  • Toisaalta rakennettaessa verkko-opiskeluympäristöjä joissa hyödynnetään useita eri välineitä (esim. perinteiset verkko-opiskeluympäristöt pohjana, blogit, wikit, linkkienjakopalvelut...) tarpeen selkeyttää opiskelijalle niiden käyttöä ja helpottaa opiskelijan toimintaa välineitä käyttäen.
  • Opetuksellinen suunnittelu verkkoympäristössä tiedon integroinnin ja ohjaamisen taustalla tärkeää - verkko-opetuksen "vanhat hyvät opit" ympäristön selkeydestä yhä tärkeitä!
  • Uudenlaiset ympäristöt kuitenkin avaavat aikaisempaa enemmän väyliä opiskelijalle itselleen valita (esim. käytettäviä välineitä, menetelmiä, oppimateriaalia...), vrt. massiiviset, avoimet online-kurssit (MOOC, ks. linkit alempana) ja vaikuttavat opettajan toimintaan (ei voi eikä ole tarpeenkaan kontrolloida ja sulkea kaikkea tiiviisti oman opetuksen "sisään" kuten aikaisemmin ollut enemmän tapana).
  • Hyvä artikkeli blogien käytön viitekehyksestä, jossa tulee ilmi hyvin juuri opetuksessa käytettävien eri verkkoympäristöjen suhde toisiinsa ja sen hahmottumisen tärkeys opiskelijalle: Kerwalla et al: An empirically grounded framework to guide blogging in higher education (2008)
  • Esitysslidet (pdf-muodossa) 18.4. etäluento-osuuteen (Joanna Kalalahti) ja esityksen linkit:
  • Edufeedr-palvelu tähtimallisen blogiopiskelun seurannan helpottamisessa
  • Blogien yhdistelyä yhdeksi blogiksi: Oppiminen.fi ja Avoinvirta.fi.
  • Yhteinen käsitekartta.
  • Diigo-ryhmä.