Ennakkotehtävä ja jaksojen väliset etätehtävät

Jotta jakson 3 tavoitteet saavutetaan, tarvitaan omakohtaista harjoitusta. Jos sinulla tulee kysyttävää tai puolmia, ota yhteyttä joko LinkedIn-ryhmän kautta tai palautelomakeella.Ennakko-oletukset 3-tason osallistujille

Kurssilla oletetaan, että jokainen on käynyt I- ja II-tason koulutukset tai muuten hankknut vastaavat tiedot. Seuraavat asiat on jokaisen osallistujan hoidettava kuntoon ennen lähitapaamista:
 1. Jokaisella on aktiivinen Google-tunnus sekä Wikispaces-tunnus. Jos sinulla ei näitä ole tai olet unohtanut salasanat, ota tunnuksesi haltuun ennen kurssille tulemista.
 2. Lisää tietosi osallistujataulukkoon (pyydä käyttöoikeudet, ellei sinulla jo niitä ole).
 3. Perusta itsellesi oppimispäiväkirja haluamaasi blogiin ellei sinulla jo ole sellaista. Käytä halutessasi nimimerkkiä. Lisää oppimispäiväkirjasi osoite osallistujataulukkoon.
 4. Seuraa muiden osallistujien blogeja.4.4.11 ennakkotehtävä


4.4. rakennetaan tähtimalli some-opetustoteutuksesta. Tutustu yhteen seuraavista toteutuksista:
 1. AVO-kurssi (Wikiopisto ja Wordpress-blogi)
 2. 23 asiaa
 3. Ilmiöpohjaisuus-kurssi: Nälkä ja jano
 4. Flat Classroom project

Selvitä valitsemasi toteutuksen pohjalta seuraavat asiat ja kirjoita havaintosi vastaussivulle tai lähetä sähköpostilla Gmail: someopi:
 1. Oppimisprosessin rakenne: Selviääkö yleissilmäyksellä, miten kurssi on tarkoitus vetää läpi? Mitkä ovat prosessin vaiheet?
 2. Perusrakenne: Mitä palveluita on käytetty, miten ne liittyvät toisiinsa? Missä välineissä toimitaan?
 3. Pedagoginen ratkaisu: Opettaja- vai oppijakeskeinen? Miten ilmenee?
 4. Hyviä ratkaisuja: Mitä voisi ottaa omiin toteutuksiisi?
 5. Parannettavia ratkaisuja: Mitä pitäisi välttää (etenkin käyttöliittymän osalta)? Miten toteutusta voitaisiin parantaa.

Tutustu silmäillen aineistosivuihin Pedagogiset mallit ja Verkko-ohjaus.4.4. ja 11.4. välitehtävä


Rästitehtävä
Jos et tehnyt ennakkotehtävää 4.4. päivää varten (yllä), tee se ja koeta analysoida kohdesivustoa peilaamalla sitä omiin suunnitelmiisi (mitä minun pitäisi vielä ottaa huomioon omassa sometoteutuksessani, mitä olen tehnyt hyvin, missä kehittämistä). Voit kirjoittaa joko blogiisi tai ennakkotehtäväohjeen mukaisesti vastaussivulle (ei kuitenkaan enää sähköpostilla).

Oppimispäiväkirja
Kirjoita omaan oppimispäiväkirjaasi 4.4. aiheisiin liittyen. Seuraa myös muiden päiväkirjoja ja kommentoi tarpeen mukaan.

Pedagogiset mallit ja verkko-ohjaus
Täydennä aineistosivuja Pedagogiset mallit ja Verkko-ohjaus. Voit lisätä linkkejä ulkoiseen aineistoon, kirjoittaa omia ajatuksiasi, linkittää omaan oppimispäiväkirjaasi, jne.

11.4. ennakkotehtävä
Tutustu ESSI – Esteetön sisällöntuotanto -sivustoon http://appro.mit.jyu.fi/essikurssi/ ja poimi sieltä yksi sinulle sopiva alaotsikko.Lue ja peilaa valitsemaasi sosiaalisen median ympäristöön (omaan tai esimerkkisivuista löytyvään). ESSI-sivustolla puhutaan paljon perinteisistä verkkosivuista, mutta samoja suunnitteluasioita on hyvä miettiä myös sosiaalisen median ympäristöjen suhteen. Mieti esteettömyyttä nimen omaa opiskelijan näkökulmasta, opiskelijalähtöisesti. Nosta esiin ainakin yksi suunnitteluperiaate, jota haluat itse jatkossa noudattaa lukemasi ja pohtimasi perusteella. Voit olla myös perustellen eri mieltä ESSI-aineiston kanssa. Kirjoita oppimispäiväkirjablogiisi.

11.4. ja 18.4. välitehtävä


Etsi omaan alaasi ja omiin intresseihisi liittyviä Facebook-ryhmiä ja sivuja sekä Twitter-profiileja, joita voit suositella myös kollegallesi. Tee pienimuotoinen benchmarkaus: Tutki Facebook- ja Twitter-linkkejä hyvien käytänteiden näkökulmasta: mitä voisit soveltaa omaan käyttöösi, mitä mielestäsi pitäisi välttää. Kirjoita havaintoja blogiisi. 18.4. opetellaan jakamaan linkkivinkkejä kollegoille. Voit perustaa ennakkoon Diigo-käyttäjätilin itsellesi.

18.4. ja 9.5. välitehtävä


Tutkikaa lähitapaamisen aihetta (kollegiaalinen yhteistyö sosiaalisessa mediassa): hakekaa esimerkkejä, ideoita ja lähteitä verkosta. Kerätkää lähteet Diigo-ryhmään ja täydentäkää samalla yhteistä käsitekarttaa löydöksillänne.
Kirjoittakaa myös blogiinne kirjoitus, jossa reflektoitte maanantaina käsiteltyä, omia löydöksiänne sekä yhteistuottamisen tunnelmia. Käyttäkää Edufeedriin sopivaa tapaa, eli linkittäkää blogikirjoituksestanne ohjausblogin 18.4. kirjoitukseen.

NYT: 9.5. ja 23.5. välitehtävä

Itse otetun kuvan muokkaaminen, jakaminen ja upottaminen omaan blogiin. Ota itse kuva, rajaa ja skaalaa se omaan blogiisi sopivaksi.
Tarkastele Viddler ja Bambuser -palveluita ja arvioi niiden hyödyntämistä omassa ja työyhteisösi käytössä.

23.5. jälkitehtävä


Etätehtävien reflektointia ja palautetta kouluttajilta
Voit lisätä reflektiota ja yhteenvetoja vapaasti tähän esitykseen.