Esimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä ammattikorkeakoulujen opinnoissa

Lisää tänne esimerkkejä AMK-tasoisista sosiaalisen median hyödyntämisistä. Esimerkkejä on huhuiltu myös Sometu-verkostossa. Klikkaa Edit-painiketta oikealla ylhäällä, kirjoita ja tallenna. Toteutusesimerkkejä on kerätty toiselle sivulle ammatillisista opinnoista.

Kun tutustut esimerkkeihin, arvioi niitä esimerkiksi seuraavien kriteerien avulla:
  1. Oppimisprosessin rakenne: Selviääkö yleissilmäyksellä, miten opintojakso tms. on tarkoitus vetää läpi? Mitkä ovat prosessin vaiheet?
  2. Perusrakenne: Mitä palveluita on käytetty, miten ne liittyvät toisiinsa? Missä välineissä toimitaan?
  3. Pedagoginen ratkaisu: Projektioppimista, tutkivaa oppimista, ongelmakeskeistä, ilmiöpohjaista? Onko tietoa välittävää vai tiedon rakenteluun tähtäävä? Aktivoiko opiskelijaa? Miten ilmenee?
  4. Hyviä ratkaisuja: Mitä voisit ottaa omiin toteutuksiisi?
  5. Parannettavia ratkaisuja: Mitä pitäisi välttää (etenkin käyttöliittymän osalta)? Mitä kannattaisi muuttaa? (Näitä asioita oppii vain kokemuksen kautta ja kokemuksista on syytä yrittää oppia, olivatpa omia tai toisen.)
Palautelomake
Seminaarin valmistelu ja aineistot

Oppiaineen oma kanava

Vaihto-opiskelu

Opiskelija reflektoi

Prosessin dokumentointi

Opiskelijoitten ylläpitämä blogi, opiskelija-aktiviteetteja

Verkkoaineistoja
Erilaisia blogeja, wikejä ja muita

Facebook
Tulossa AMK somessa -kirja http://sometu.ning.com/group/amk20kirja/forum/topics/amk-20-kirja-mikae-se-on

Jarmo Talvivaara PKAMK koosti vinkkilistaa toteutuksista ja somen käyttötavoista:

Vaihtoehtoisia, monin paikoin sähköpostia kätevämpiä sekä opiskelijoiden osallistumista mahdollistavampia tiedotuskanavia, mm.
(Nämä tweetit ohjauvat automaattisesti eri opiskeluympäristöihin, mm. Moodleen)

Tapahtumat, yhteistyö mm. kansainvälisessä etäopetus-yhteistyössä:

  • Yammer myös n. semi-aktiivisessa käytössä org. sisällä, mutta se toki huono esimerkki suljettunahttps://www.yammer.com/pkamk.fi

  • Delicious ja Diigo opetusmateriaalien jakamisessa, sekä opettajilta opiskelijoille, opettajilta opettajille ja tietenkin vertaisjako opiskelijoilla. Diigon toiminnallisuus mahdollistaa jakamisen lisäksi myös laajemman tai "syvemmän" kollaboraation (sticky notes, etc)

Katri Lietsalan vinkkejä:

Haaga-Helia ylläpitää Silabia: http://www.silab.fi/. Se on minusta yksi esimerkki ja käytössä ymmärtääkseni ainakin aikuisopiskelijoilla liittyen matkailuopintoihin, mutta avoin myös muille osallistujille, joita sama teema kiinnostaa. Lisäksi Kemi Tornion amk on mukana Partnerbookissa (http://www.partnerbook.fi/), jota hallinnoi Kemin Digipolis. Tampereen ammattikorkeakoululla on monta eri blogia (http://www.tamk.fi/cms/tamk.nsf/pages/blogit.html)


Palautelomake