Somekurssi taso 3: Syväsukellus sosiaaliseen mediaan


Koulutuksessa on kolme keskeistä tavoitetta:

  1. osaa pedagogisesti ja viestinnällisesti mielekkäällä sekä luovalla tavalla yhdistellä eri sosiaalisen median palveluja oppimisympäristössä
  2. osaa tuottaa multimediaa verkkoon sekä
  3. osaa auttaa ja opastaa toisia opettajia tarvittaessa.


HH sosiaalisen median valitut ympäristöt ja palvelut: blogit, wikit, syötteet, CC-lisenssit, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedln, Biblo ja Second Life. Biblo ja Second Life ovat kuuluneet 1-tasolla esiteltyihin palveluihin, joiden syvempi käyttö koskee vain osaa koulutettavista. Näiden mukaanotto 3-tason koulutukseen neuvotellaan. Valokuvien jakopalvelua ei ole valittu. Mahdollisuuksia kuvanjakoon on kaksi keskeistä: Google Picasa ja Yahoon Flickr. Multimedian tuottamiseen kuuluvat myös streamaus, audiot, podcastit. Youtuben rinnalla tarjolla on pedagogisesti monipuolisempia videonjakopalveluita, kuten Viddler.


Käyttötaidot, työmuodot
Työpajassa
Etätyöskentely
pvä ja koulut-tajat
Sosiaalinen media pedagogisessa suunnittelussa: avoin yhteistoiminnallinen / yhteisöllinen oppiminen, sosiaalisen median opetuskäyttöön liittyvät pedagogiset mallit, ohjaus sosiaalisessa mediassa
Kollektiivisen työskentelyn toteuttaminen blogissa ja wikissä, tähtimallin toteuttaminen blogilla tai wikillä: keskusblogi/wiki, johon yhdistetään opiskelijoiden tai opiskelijaryhmien blogit/wikit eri menetelmillä (menetelmien vertailu), ohjaajan työkalut
Eri toteutusesimerkkien ja rakennemallien vertailu. Käytettävyyteen ja esteettömyyteen liittyvä tehtävä (joko omaan verkkototeutukseen kohdistuva tai toisen toteutukseen liittyvä).
pvä ja koulut-tajat
Sosiaalinen media tukemassa oppimisverkostoa / kumppanuusverkostoa. Rajanylitykset sosiaalisessa mediassa, horisontaalinen toimintakulttuuri, toiminnan henkilöityminen, yksityisen ja julkisen raja, vertaistyöskentely, auttaminen, nettimaine.
Twitter ja Facebook tiedottamisen, viestinnän ja verkostoitumisen kanavina. 2-tason yleisesittelyä ja peruskäyttötaitoa syventävä jakso.
Kouluttajien esimerkkien lisäksi omaa toimialaa ja intressejä lähellä olevien Twitter- ja FB-linkkien kerääminen ja jakaminen sosiaalisten kirjanmerkkien avulla yhteistyöwikiin.
pvä ja koulut-tajat
Kollegiaalinen toiminta sosiaalisessa mediassa: vertaistuotanto, yhteistyöskentelyn ja sisällöntuotannon malleja, kuten etätyöpajat, wiki/blogiseminaarit, wikikokoukset. Informaation kanavointi, työnjaonmallit ja ohjaaminen vertaistyöskentelyssä.
Syötteenlukija ja syötteiden ohjaaminen: case 1: opettaja seuraa suuren opiskelijaryhmän työskentelyä, case 2: kollektiivisesti tuotetun sisällön koonti ja suodattaminen julkaisuksi.
Blogin, wikin, Twitterin ja Facebookin keskinäisen integroinnin mahdollisuudet.
Kollektiivinen mind map kollegiaalisen toiminnan mahdollisuuksista ja toteutusesimerkeistä.
pvä ja koulut-tajat
Multimediatuotanto: multimediasisältöjen pedagoginen suunnittelu, osallistavat tuotantomallit, kollegiaaliset tuotantoryhmät, avoimet resurssit ja niiden hyödyntäminen. Laadun näkökulmat multimediatuotantoon.
Valokuvat ja kuvanjako (Picasa tai Flickr). Kuvan muokkaaminen verkossa käytettävään kokoon.
Eritasoiset videot: videonjako ja streamaus. Videoformaatit ja konvertointi. Perustaidot videonjakoon.
Itse otetun kuvan muokkaaminen, jakaminen ja upottaminen omaan tai yhteiseen verkkoympäristöön.
Yhden tai useamman videonjakoympäristön kokeilu ja arviointi.
Halukkaille itseopiskeluaineistoa podcasteihin.
pvä ja koulut-tajat
Opetus- ja työtoiminnan kehittäminen sosiaalisen median ympäristöissä: itsearviointi, ryhmäarviointi ja vertaisarviointi. Avoin yhteisöllinen toiminta: kommentointi, palaute, yhteiskehittely ja näiden mahdollistaminen. Ohjaajan ja tiedottajan näkökulma.
Digitaalinen portfolio. Palautelomakkeet, niiden upottaminen ja linkittäminen. Keskustelutyövälineet ja niiden käyttö.
Kyselyt ja äänestykset. Arviointimatriisin luominen ja käyttö.
Tämän koulutuksen ryhmäarviointi ja oman työskentelyn itsearviointi.


Palautelomake