Blogeista ja niiden opetuskäytöstä


Blogit ovat paljon käytetty sosiaalisen median väline. Blogeja voi käyttää monenlaiseen käyttötarkoitukseen, esimerkiksi omien webbisivujen luomiseen, päiväkirjamaiseen omasta elämästä tai harrastuksesta kirjoittamiseen. Blogeja voi käyttää myös opetuksen tukena monin eri tavoin. Blogin avulla omaa oppimisprosessia voidaan dokumentoida oppimispäiväkirjamaisesti, sen avulla voidaan keskustella oppisisällöistä, kommentoidan niitä ja jakaa niihin liittyvää tietoa sekä käyttää vaikkapa opinnäytetyön kehittelyalustana, joka tarjoaa myös ohjaajalle ja opiskelutovereille kommentointimahdollisuuden.

Opetuksessa blogit voivat olla Stephen Downesin (2004) mukaan:
  1. Kurssin verkkosivujen korvike. Blogialustat tarjoavat helpon vaihtoehdon julkaista kursseihin liittyvät ajankohtaiset asiat, tehtävänannot ja tiedot taustakirjallisuudesta.
  2. Materiaalikokoelma kurssin asioihin liittyen. Blogin avulla on vaivatonta koota kurssiin liittyviä verkkolähteitä ja jakaa niitä opiskelijoille.
  3. Keskustelu- ja palautekanava. Blogin kommentointiominaisuuden avulla voi toteuttaa keskustelun kurssilla käsitellyistä teemoista.
  4. Ryhmäblogi, johon kunkin ryhmän osallistujat kokoavat esimerkiksi tiivistelmiä, vierailukäyntien selostuksia ja itse tehtyjä esityksiä. Ryhmäblogi voi toimia myös kätevästi ulkomaalaisten kumppanusten kesken.
  5. Opiskelijoiden henkilökohtaisia blogeja. Blogin kirjoittaminen voi olla esimerkiksi osa kurssin suorittamista, jolloin blogimerkinnät voivat käsitellä kurssikirjallisuutta tai muita opiskeluun liittyvää aihetta. Blogi soveltuu hyvin portfoliotyöskentelyyn.

Linkkejä muihin aineistoihin: