Wikit

Esimerkkejä erilaisista wiki-toteutuksista

Romantiikka wikissä - lukiolaisten toteutus Wikipediaan eli mediawikiin
Paleodontti - Wikispedia/wikispaces toteutus - voiko kaikkeen näkemäänsä luottaa?
Application Development Project - Metropolian kurssin oma wiki Confluencessä
Opinnäytetyön ohjaus wikissä - Metropolian toteutus Confluencessä
Veso-päivän wiki lukio-opettajille - AVO-hankkeen toteuttama wikiaineisto suomalaisessa Purot.net -palvelussa
Nautawiki - PKAMK/OAMK:ssa tehty wikispacesillä toteutettu kotieläintalouden wiki
Hankewiki - korkeakoulujen yhteishankeessa on käytetty PBWorks-wikiä
Metsäverkko-wiki - metsäalan opiskelijoille suunnattu oppimateriaalifoorumi tehty WetPaint-wikillä
Musiikinhistorian wiki - musiikin alan ammattilaisten tekemä tietopankki opiskelijoille ja muillekin kiinnostuneille, tehty xwikillä
Happiwiki - nuoristotyön wiki sisäiseen toimintaan ja tiedotukseen
Humanistien uratarinat - Jyväskylän Yliopiston opiskelijoiden harjoitustyö Confluencessä
JY Kansalaisyhteiskunnan maisteriohjelman laajahko wikiopetus-kokeilu, 2008 tai 2009. Alun koulutuksen jälkeen sitä työstettiin varsin itsenäisesti. Opiskelijat innostuivat lopulta niin, että tekstiä tuli melkein 100 sivua.
http://kansope2.wikispaces.com/Globalisaatio
Lisäksi opiskelijoiden palaute:
http://kansope2.wikispaces.com/PalauteEsityksessä löytyy vertailutehtävä. Kootaan tuloksia Etherpadiin.

Lyhyesti wikin eduista

Wikissä painottuu sisällön rakentaminen ja sivujen työstäminen yhdessä muiden kanssa. Wikit sopivat välineiksi tilanteisiin, joissa helppo yhdessä tuottaminen on tavoitteena. Wikejä voidaan hyödyntää sekä tiedon etsintään, muokkaamiseen että prosessointiin. Wikien käytön etuja ovat mm. seuraavat Viisautta wikin tekoon -materiaalin mukaan:
 • Tiedon jäsentäminen ja luokittelu wikissä helpottaa kokonaisuuksien muodostamisessa ja asioiden välisten suhteiden oivaltamisessa
 • Useat eri näkökannat tulevat helposti esiin wikityöskentelyn kautta, mikä opettaa kriittistä suhtautumista tietoon sekä omien näkemysten perustelua ja neuvottelua.
 • Wikeillä tuotettu tieto on usein laaja-alaista ja näkökulmaltaan neutraalia
 • Avoimilla wikeillä voidaan opetuskäytössä laajentaa oppimisympäristöä ja oppimisverkostoa myös oman luokan, oppilaitoksen tai maan ulkopuolelle.
 • Harto Pönkä 2008: tiivis wikivertailu.

Yhteisharjoitus

Tässä koulutuksessa käytämme MediaWikiä.

HUOM! ma-ryhmässä kysyttiin kuinka linkin saa avatumaan omaan ikkunaansa -> se ei onnistu ilman koko oman MediaWikin koodin muokkaamista, kts.linkki . Jos muutos tehdään, se koskee kaikkia wikin linkkejä.

Lisäharjoituksia

 • Yksinkertaisimpia wikejä on Jottit-wiki, jonka perustaminen tapahtuu menemällä wikin etusivulle, kirjoittamalla sivulla olevaan tekstikenttään ensimmäisen wikisivun sisältöä ja lähettämällä sen eteenpäin. Avautuvalla sivulla voi tehdä lisämuokkauksia wikiin sekä ottaa wikin käyttöön omalla tunnuksella (claim).
 • Wikikirjaan tutustuminen: tutustu Viisautta wikin tekoon -kirjaan. Pohdi (vaikkapa perustamassasi kurssiblogissa), miten wikikirja eroaa tavallisesta kirjasta. Millaisia hyötyjä tai haittoja näet wikimäisessä opiskelumateriaalissa? Millainen olisi onnistunut wikikirja?Lisätietoja wikeistä


Wikeistä ja niiden opetuskäytöstä


Wiki on verkkosivusto, jota tuotetaan yhdessä usean kirjoittajan voimin. Tunnetuin wiki lienee verkkotietosanakirja Wikipedia. Wiki koostuu yksittäisistä sivuista, joita useampi henkilö voi muokata. Sivuihin muodostuu myös sivuhistoria, josta aiempi versio voidaan palauttaa. Wikiä voidaan verrata kansioon, jossa olevia sivuja muokataan ja johon lisätään uusia sivuja ajan kuluessa. Monissa wikipalveluissa wikiin voi itse luoda navigoinnin ja sivuhierarkian. Wikissä on olennaista eri sivujen keskinäinen linkitys, joka mahdollistaa liikkumisen wikissä. Linkkejä on tyypillisesti myös wikin ulkopuolisille webbisivuille. Sivujen muokattavuusominaisuudet ja käytettävyys vaihtelevat wikialustasta riippuen. Wikien luoja Ward Cunninghamin ajatuksiin wikien perusominaisuuksista voit tutustua hänen sivullaan, ks. esimerkiksi kuvausta wikien kehittymisestä niiden historiakatsauksen kautta.


MediaWiki

 • MediaWiki on avoimen lähdekoodin wikiohjelmisto, jota ylläpitää Wikimediasäätiö.
 • Wikimediasäätiön tunnetuin palvelu on Wikipedia-tietosanakirja.
 • Wikimediasäätiöllä on joukko muitakin samaan MediaWiki-alustaan pohjautuvia palveluita, kuten Wikiopisto ja Wikikirjasto.
 • MediaWiki on siis kypsä wikialusta, jolla on miljardeja käyttäjiä.
 • Koska MediaWiki on tarjolla myös asennettavana (avoimen lähdekoodin) palvelinohjelmistona, se soveltuu myös organisaatioiden ja oppilaitosten wikiratkaisuksi.

Tarmo Toikkanen esittelee Wikimedia-säätiön projekteja ja MediaWikin käyttöä puolen tunnin mittaisessa webinaaritallenteessa 20.10.2010 (tallennetta voi kelata eteenpäin, pieni katkos minuuttien 10-11 välillä, MediaWikin muokkaamisesta minuutin 11 jälkeen).

Yhteisöllinen sisällön tuottaminen MediaWikiin (Wikikirjastoon, ohjeet soveltuvat muihinkin MediaWikeihin), Joanna Kalalahden tuottama ohjeistus, AVO-hanke.

Wikispaces

Paljon käytetty, opetukseen maksuton wikipalvelu on Wikispaces. Jos haluat tutustua, tässä lisätietoja: Wikispaces-ohjeita
Alla olevaan esitykseen on koottu pieniä opastekuvia vastauksina erilaisiin Wikispaces-kysymyksiin:Linkkejä muihin aineistoihin:
Palautelomake