Vertaistyöskentely


Horisontaalinen toimintakulttuuri, vertaistyöskentely, auttaminen: Voiko toisen tekemää koodia muuttaa? Miten hahmotat omistajuuden ja tekijänoikeuden? Case Linux: ryhmä-äly + globaali verkosto. Case Wikipedia: menestyksen idea jatkuvasti rikastuvassa tiedossa.

Case Viisautta wikin tekoon

AVO-hankkeen Wikit ja blogit opetuksessa -osaprojektissa (Tampereen yliopisto) on tuotettu kaksi wikikirjaa Wikikirjastoon vertaistuotantona - Viisautta wikin tekoon ja Viisautta blogin käyttöön. Lisäksi Mobiilit opetuksessa -osaprojektissa (Hämeen ammattikorkeakoulu) on tuotettu Viisautta mobiilin käyttöön -opas Google Sites -alustalle vertaistuotantona. Ensimmäisen wikikirjan tuotantoprosessista on koostettu raportti (.pdf), jonka kautta tuotantoprosessin kulkuun ja siitä kerättyyn palautteeseen sekä pohdintoihin voi tutustua.

Koulutuksessa 11.4.2011 wikikirjojen vertaistuotantoprosessista esitetyt slidet .pdf-muodossa (Joanna Kalalahti, Tampereen yliopisto)

Peer Produced and User Generated Content
QMPP-käsikirja (saatavilla suomeksi pdf:nä): http://www.qualityfoundation.org/peer-production/