Koulutuksissa usein kysytyt kysymykset


Onko olemassa suomenkielistä foorumia, josta aloittelija saisi neuvoja/ohjeita some-välineiden käyttöön?

Pilvikirjaston rakentaminen - miten onnistuu? Vrt. kirjanmerkit.

Onko eri kanavien integroiminen vaikeaa?

Mitä minun kannattaisi käyttää opinnäytetyön ohjaukseen? Wiki vai blogi? Molemmat? Kuinka saan kadotetut opiskelijat tavoitettua?

Miten voisin hyödyntää sosiaalista mediaa opinnäytetyön ohjauksessa?

Miten voin käyttää somea opinto-ohjauksessa?

Miten voisin käyttää sosiaalista mediaa tehokkaammin koulutusohjelmani markkinointiin?

Miten erottaa yksityiset aktiviteetit verkossa ja työaktiviteetit?

Mistä olen jäänyt paitsi, kun en ole älynnyt kaivata sosiaalista mediaa?

Toiveita jatkoaiheista: video- ja audiotiedostojen laittaminen nettiin.

Mikä some toimii parhaiten ryhmätöiden tekemiseen?

Miten hyödynnän sosiaalista mediaa rekrytoinnissa?

Milloin tukee pedagogisesti oppimista, milloin somen hyödyntämisestä saa vain ns. uutuusarvoa?

Lisääkö painetta olla aina läsnä verkossa?

Miten löydän kanavat, joista itselleni on eniten hyötyä?

Sosiaalinen media työssä - opiskelijan oman ammattialan alueella - miten voi hyödyntää?

Miten kannattaisi koordinoida sos.median palvelut, mielenkiintoiset yhteisöt, sivut ja niihin liittyvä tunnus + salasanaviidakko?

Erilaisen materiaalin kerääminen verkosta yhteen kaikkialta haettavissa olevaan kohteeseen. Miten toimitaan?

Mikä olisi se oikea foorumi/alusta kullekin kurssille?

Käytön tarkoituksenmukaisuus?

Miksi sosiaalinen media pelottaa?

Miten alkuun pääsisi helpommin?

Mikä on paras/helppo/järkevä sosiaalisen median väline aloittaa opetuksessa?

Olen käyttänyt runsain mitoin Moodlea. Kaikki esitetyt toiminnot löytyvät sovellettuna siitäkin. Mitä lisäarvoa tuovat siis esim. Facebook, wiki, blogit jne. työlleni?

Kuinka paljon sos. mediaa täytyy hyödyntää opetuksessa? Onko nuorten odotukset sen kaltaiset, että tieto välittyy parhaiten vain tätä kautta?

Miten hajautus pidetään hyppysissä opetuskäytössä?

Miten yritykset mukaan?

Miten ohjaajan työkuormaa kevennetään?

Ohjaajan rooli?

Kuinka kannattaa hoitaa ryhmän sosiaalistaminen?

Miksi kouluun? Mitä etuja siitä on? Kuka suosii sen käyttöä?

Mitä se oikein on?

Eikö s-posti/Wilma riitä?

Entä jos kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta?

Sosiaalisen median monipuolinen käyttö?

Mitä uhkakuvia liikakäyttöön liittyy?

Tarkoittaako sosiaalinen media sitä, että ollaan aina jollain tapaa vuorovaikutuksessa muiden kanssa?

Minkä verran on tarpeeksi?

Yksityisyyden mittasuhteet?

Miten sosiaalinen media saadaan helpottamaan työtaakkaa?

Mitä kaikkea niissä voi tehdä?

Onko sosiaalisen median riskit otettu tarpeeksi hyvin huomioon?

Miten työn ja huvin voi yhdistää? Miksi pitäisi?

Voiko sosiaalinen media olla muutakin kuin yhteydenpitoa koulumaailmassa?

Sosiaalinen media


Mitä kaikkea termi pitää sisällään? Ovatko jotkin sähköiset ympäristöt sosiaalista mediaa?

Mikä tekee sosiaalisesta mediasta sosiaalisen?

Miten hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessa?

Miten hyödynnän sosiaalista mediaa kieltenopetuksessa?

Mitkä sosiaalisen median työvälineet ovat suosituimpia opetuskäytössä?

Mitä lisäarvoa sosiaalinen media tuo opetukseen?

Mennäkö vai eikö mennä? Miten löydän aikaa tutustumiseen ja kokeiluun?

Miten hyödynnän sosiaalista mediaa osaamisen jakamisessa?

Mikä on paras väline tiedottamiseen?

Sosiaalisen median tulevaisuusnäkymiä - hyödyntämismahdollisuuksia?

Missä menee raja, kun käytetään sosiaalista mediaa esim. opettajan ja oppilaan välillä?

Tietoturva


Tietoturva, miten varmistutaan?

Sosiaalisen median nettiturvallisuuskysymykset?

Miten voin varmistaa sen, että saan halutessani kaiken sen tiedon tai materiaalin pois somesta (esim. Facebook), jonka sinne olen laittanut aikojen saatossa?

Adobe ConnectPro


Onko ConnectProlle olemassa jotain ilmaista, tietoturvallista vaihtoehtoa, jotta voisi antaa opiskelijoille omia kokoushuoneita?

Verkkotuntien (ConnectPro) opetuksen ja materiaalien laadun parantaminen: Miten? Mistä materiaalia? Esimerkkejä?

Blogit


Miten blogin saa poistettua julkisesta verkosta, mutta silti tallennettua sisällön?

Ketä kiinnostaa minun tokotreenini? Miksi pitäisin siitä blogia?

Miten blogi tehdään?

Diigo


Diigo toolbarin käyttö - miten siitä saa tutkijana enemmän irti?

Facebook


Facebookin käyttö tiedotus-/ohjauskanavana. Mistä löytäisin hyvän oppaan?

Facebookin mahdollisuudet?

Miten Facebookiin tehdään sovelluksia?

Mitä ominaisuuksia on Facebookin blogi-/keskustelusivulla vs. tavallinen blogi?

Mistä perustason oppia "tekniikkaan", esim. kyselyjen, äänestysten rakentaminen Facebookiin?

Pitäisikö hyväksyä kaveripyynnöt opiskelijoilta (Facebook, LinkedIn)? Entä YTI-opiskelijat?

Onko Facebook sosiaalista mediaa? Mitä muita on?

Käyttö lukio-opetuksessa?

Täytyykö opettajan olla Facebookissa?

Täytyykö oppilas hyväksyä kaveriksi?

Facebookin rooli tiedottamisessa, tärkeää vai ei?

Pitäisikö siellä olla?

Kannattaako yksittäisellä kurssilla ottaa käyttöön kurssia tukeva Facebook-sivu?

Opetuksellisia, pedagogisia vinkkejä eri oppiaineisiin?

Mitkä ovat Facebookin etuja pedagogiassa?

Google


Onko kokemusta Googlen "videokonferenssityökalusta" tai keskusteluryhmistä?

Googlen alueet: Google Docs kursseilla?

Google Docs? Mitä kokemuksia sen käytöstä yhteisen ryhmäraportin luomisessa?

LinkedIn


Miten liittyminen LinkedIniin voisi hyödyttää minua?

LinkedIn-toimintatavat?

Moodle


Miten wiki ja blogi liitetään Moodle-kurssiin?

Kuka, missä ja milloin ohjaa meitä kädestä pitäen esim. RSS-syötteiden tai Delicious-linkityksen Moodleen?

Miten yhdistän sosiaalisen median käytön Moodleen?

RSS


Syötteiden käyttö?

Minulla on kokemus, että RSS-syötteiden tuominen Facebookiin hankala, ei toimi kunnolla. Onko näin?

RSS-syötteiden hyödyntäminen?

RSS-syötteiden hallinta ja tuominen mukaan oppisisältöihin?

Kuinka HH kirjaston e-lähteistä saadaan linkit/syötteet menemään Moodleen esim. Talentumin lehtiarkiston artikkelit?

SharePoint


Voisiko SharePointia hyödyntää oppimisalustana?

Twitter


Käsittelemmekö Twitteriä?

Miten otan Tweetdeckin käyttöön?

Ketkä rajautuvat Twitterin käyttäjiksi, ketkä taas Facebookiin?

Wikit


Kuinka wikin rakenne luodaan?

Miten lähteä liikkeelle, kun sivu on luotu?

Miten sivulle linkkejä, kuvia jne.?

Voiko wikisivua käyttää useampi kerrallaan? Miten käytännössä tapahtuu?

Miten editoin Wikispacen navigointipalkkia?

Jos teemme yhdellä kurssilla "wikinä" oppikirjaa vastaavan tekstin, onko se vain kertauurastus vai saako sitä käyttää seuraavallakin?

PPT-esityksen upottaminen wikiin?

Blogin lisääminen wikiin?