1. ENNAKKOKIRJE JA -TEHTÄVÄ


Tervetuloa HAAGA-HELIAn (HH) sosiaalisen median 2-tason koulutukseen syksyllä 2011!

Lue huolella tämä viesti ja tee ennakkotehtävät. Näin pääsemme lähitapaamisessa heti hyvään vauhtiin.

2-tason koulutuksen tavoitteet:
- osaa käyttää ja hyödyntää sosiaalista mediaa
- osaa käyttää verkkoyhteisöjä: osaa luoda profiilin/sivun/ryhmiä, osaa tehdä jakelulistoja
- osaa blogata- osaa tehdä yhteistyötä webissä wiki-välineillä
- osaa julkaista eri tiedostomuodossa (teksti, kuva, ääni, video jne.) olevaa materiaalia
- osaa yhdistellä materiaaleja useista paikoista yhdelle sivulle, esimerkiksi syötteiden, suosikkien, blogien haku sivulle palveluja (esimerkiksi iGoogle) hyödyntäen

Tarkoituksena on, että osallistujat työstävät koulutuksen aikana jonkun sosiaalisen median käyttöön liittyvän projektin (joka voi olla hyvin pienimuotoinenkin).

2-tason koulutuksia järjestetään syyskaudella kaksi: maanantain ja tiistain ryhmät. 2-tason koulutus koostuu kolmesta eri koulutustilaisuudesta (joihin kaikkiin on osallistuttava).

Maanantain ryhmä: maanantait 5.9.11 (klo 9-16), 19.9.11 (klo 9-13) ja 3.10.11 (klo 9-13), paikka: Pasila atk-luokka 4014M

Tiistain ryhmä: tiistait 6.9.11 (klo 9-16), 20.9.11 (klo 9-13) sekä 5.10.11 (klo 9-13), paikka: Pasila kielistudio 4206

Osallistujilla on mahdollisuus myös klinikkaohjaukseen Connect Prossa koulutuspäivien väliin jäävien viikkojen aikana. Sovimme klinikkatapaamisten ajankohdat ensimmäisellä tapaamisella.

KOULUTUKSEN RAKENNE

Ennakkotehtävä ennen 1. lähitapaamista (ks. alla)
1. lähipäivä: koulutuksen esittely, jaetut dokumentit ja blogit
1.-2. lähipäivän välissä välitehtävä
2. lähipäivä: wikit
2.-3 lähipäivän välissä välitehtävä
3. lähipäivä: kurssilaisten caset, kysymysten pohjalta blogien ja wikien jatkokehittelyä
Tarkempi koulutuspäivien ohjelma lähetetään osallistujille vielä ennen koulutuksen alkua.

Lähikoulutukset ovat workshop-tyyppisiä. Luento-osuuksilla esitellään pedagogisesti perusteltuja case-esimerkkejä. Lähipäivien välissä osallistujat työstävät omia projektejaan välitehtävinä.

Maanantain ryhmässä kouluttajina toimivat Anne Rongas ja Kaisa Honkonen-Ratinen. Tiistain ryhmässä edellisten lisäksi kouluttajana on Tarmo Toikkanen.

NÄIHIN TUTUSTUMME 2-TASON KOULUTUKSEN AIKANA
Sukellamme 2-tason koulutuksessa pintaa syvemmälle kolmeen valittuun sosiaalisen median toimintaympäristöön: jaettuihin dokumentteihin (käytämme Google-dokumentteja), blogeihin ja wikeihin.

Muita sosiaalisen median viestintä- ja oppimisympäristöihin niveltyviä verkkopalveluita ja sovelluksia käsittelemme case-esimerkkien yhteydessä sekä teidän omista projekteista nousevien tarpeiden kohdalla. Näitä muita sivuttuja palveluita ovat muun muassa LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, valokuvien jakaminen ja sosiaaliset kirjanmerkit.

ENNAKKOTEHTÄVÄ ENNEN 1. TAPAAMISTA

Ennakkotehtävä 1. Luo itsellesi Gmail-tili ennen 1. lähitapaamista.

Sosiaalisen median palveluita on paras ottaa käyttöön web-sähköpostilla työsähköpostin sijaan. Suosittelemme web-sähköpostiksi Gmailia, jonka roskapostisuodatus on hyvä ja josta viestit voi ohjata edelleen toiseen sähköpostiin. Gmail on samalla Googlen palveluiden käyttäjätunnus, jota tarvitsemme jaettujen dokumenttien harjoituksissa.

Ohjeet Gmailin luomiseen: http://someoppi.wikispaces.com/Jaetut+dokumentit

Jos haluat ennakkoon tutustua etukäteen Google-dokumentteihin, katso em. sivulta.
Ennakkotehtävä 2. Luo itsellesi LinkedIn- ja halutessasi myös Facebook-tili ennen 1. lähitapaamista
Ohje ko. tilien luomiseen: http://someoppi.wikispaces.com/Lisävinkit

OMA SOSIAALISEN MEDIAN TOTEUTUS

Mieti jo ennakkoon, onko sinulla jotakin kohdetta, jossa voisit ottaa käyttöön jaetut dokumentit, blogin tai wikin. Jos et tässä vaiheessa löydä sovelluskohdetta, kouluttajalla on takataskussa harjoitus, jolla saat omakohtaista tuntumaa palveluihin.

Jaetut dokumentit tarkoittavat sitä, että dokumentteja pääsee työstämään selaimen kautta ilman erillisohjelmia (kuten Word, Excel, Power Point). Dokumentteja voi jakaa muille ihmisille ja niihin voi luoda sisältöä reaaliaikaisesti yhtä aikaa. Näin esimerkiksi opiskelijat voivat kirjoittaa tutkielman samaan dokumenttiin ja opettaja voi käydä kommentoimassa sitä tai oppilaitoksen henkilökunta voi työstää hankehakemusta yhteisesti ilman, että tekstiversioita lähetetään sähköpostin liitteinä.

Blogi ja wiki on esitelty 1-tason koulutuksessa ja niistä löytyy tietoa koulutuksen wiki-sivustolta seuraavasti:

Blogit: http://someoppi.wikispaces.com/Blogit
Wikit: http://someoppi.wikispaces.com/Wikit

KOULUTUKSEN TUKIRYHMÄT

Tarjoamme kaikille koulutukseen osallistujille mahdollisuuden osallistua tukiryhmään, jossa voi kysyä meiltä kouluttajilta tai omilta kollegoilta vinkkejä ja apua. Tukiryhmissä voi myös oma-aloitteisesti vinkata muita ajankohtaisista julkaisuista, tapahtumista, hyvistä caseistä ym. Tukiryhmät on suljettu vain tämän kurssin osallistujille. Voit osallistua molempiin tai vain toiseen. Tavoitteena on samalla tutustua verkostopalveluitten ryhmätoimintoon. Tukiryhmät ovat:

LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3789809
Facebook: ilmoitetaan lähitapaamisessa

Näiden ympäristöjen käyttöä ei koulutuksen aikana lähitapaamisissa käsitellä, mutta voit tarvittaessa pyytää tukea ja opastusta rongas.anne@gmail.com

TEKIJÄNOIKEUSASIAT – ITSEOPISKELUPAKETTI

Sosiaalisen median viestintä- ja opetuskäytössä on tärkeää tuntea perusasiat tekijänoikeudesta, mm. miten opetuksessa voidaan käyttää valokuvia tai videoita ja miten itse tuotettua aineistoa voidaan lisenssoida muiden käyttöön eli tuottaa avoimia oppiresursseja (OER).

Koulutussarjamme ensimmäisellä tasolla Tarmo Toikkanen on luennoinut näistä asioista. Luentotaltion voi katsoa
täältä http://lemill.net/content/webpages/tekijanoikeudet-ja-lisenssit-opetuksessa

Myös Tarmo Toikkasen ja Ville Oksasen kirja Tekijänoikeus opetuksessa on tutustumisen arvoinen. Kirjaan liittyvää blogia suosittelen: www.opettajantekijanoikeus.fi
Tapaamisiin syyskuun alussa, koulutusryhmän puolesta Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus ry / AVO-hanke

2. ENNEN 2. KOULUTUSPÄIVÄÄ


ETÄOHJAUSKLINIKAT

Jatkamme koulutukseen liittyviä etäohjausklinikoita. Ensimmäisen tuokion 12.9. tekniset ongelmat harmittavat, pahoittelemme. Neuvonta toimi kuitenkin ja tekniikkakin valkeni. Tarjoamme häiriöiden korvaukseksi vielä lokakuussa kaksi uutta klinikka-aikaa.

Käy rastittamassa sopivat ajat. Voit osallistua sekä maanantaina että tiistaina siitä riippumatta, kummassa koulutusryhmässä olet. Etäohjausklinikkaan tulee erillinen kutsu, kun suosituin aika selviää.

Äänestysaikaa ensi viikon keskiviikkoon 21.9. klo 16.

Etäohjausklinikka Adobe Connect -palvelussa avautuu selaimelle, pääset vierailijana sisään ilman salasanoja, osoite https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/avo
Äänestys maanantain klinikka.-ajat: http://www.doodle.com/ivvs69g2whtdg63u
Äänestys tiistain klinikka-ajat: http://www.doodle.com/maedchcbn7zari9r

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

YHTEISMUISTIINPANOT

Voit käydä lisäämässä oman blogisi osoitteen ja muita mahdollisia tietoja yhteismuistiinpanoihin:
maanantain ryhmä https://docs.google.com/document/d/1Ycv6hMd5rbSYMelFfMldBHrk7ZKlp4BaDOzVoe0r3u0/edit?hl=en_US
tiistain ryhmä https://docs.google.com/document/d/1hDtqv0I7RsUQs1O-JFP8eDE_k_zzmMj9WXmd2--RujU/edit?hl=en_US

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Muista myös kysymyksien ja vinkkien kanssa nettiryhmät:
LinkedIn http://www.linkedin.com/groups?gid=3789809
Facebook http://www.facebook.com/groups/171916269550224/

3. ENNEN 3. KOULUTUSPÄIVÄÄ

Jatka ensimmäisellä lähitapaamisella aloittamaasi tai toisella lähitapaamisella alulle laitettua wikiä. Lisää oma verkkototeutuksesi yhteismuistiinpanoihin
Voit käydä lisäämässä oman blogisi osoitteen ja muita mahdollisia tietoja yhteismuistiinpanoihin:
maanantain ryhmä https://docs.google.com/document/d/1Ycv6hMd5rbSYMelFfMldBHrk7ZKlp4BaDOzVoe0r3u0/edit?hl=en_US
tiistain ryhmä https://docs.google.com/document/d/1hDtqv0I7RsUQs1O-JFP8eDE_k_zzmMj9WXmd2--RujU/edit?hl=en_US

Kolmannella koulutuskerralla meillä on neljä keskeistä aihetta:
- tutustutaan siihen, mitä ryhmän jäsenet ovat laittaneet alulle koulutuksen aikana
- käydään läpi kertyneet blogien ja wikien käyttöön liittyvät kysymykset, pedagogiset ja viestinnälliset käyttöesimerkit ja eväät jatkoon
- opetellaan eniten toivottuja pieniä helppokäyttöisiä somepalveluita ja katsotaanniiden pedagogista ja viestinnällistä käyttöä
- arviointikeskustelua

Ehdit vielä toivoa kolmannen kerran sisältöä (ja saa siis toivoa useammankin kerran)
lomakkeella http://goo.gl/0aKQn

4. LOPUKSI

Jo et vielä kolmannella koulutuskerralla esitellyt omaa toteutustasi, esittele se joko LinkedIn-ryhmässä tai Facebook-ryhmässä muille. Jos et ole tehnyt omaa sovellusta, kerro kurssikokemuksistasi ja siitä, mitä aiot seuraavaksi opetella sosiaalisesta mediasta. Palautetta ja kysymyksiä otetaan vastaan myös koulutuksen päätyttyä.