Pedagoginen malli on teoriapohjainen jäsennys opetustilanteiden ja oppimisprosessin etenemisestä. Pedagoginen malli kuvaa, miten opetus tapahtuu pedagogisen asetelman mukaan. Ne jäsentävät oppimisprosessin eri vaiheisiin ja toimivat kehikkona opetuksen suunnittelussa. Nykyisissä yleisesti käytetyissä pedagogisissa malleissa oppija on aktiivinen tiedonrakentelija, joka oppii yhteisöllisesti muiden oppijoiden kanssa. (Wikipedia)

Pohdintakysymys: Mikä on pedagogisen mallin merkitys? Miksi pedagogisia malleja on kehitetty? Mihin niitä tarvitaan?

Tämän kurssin puitteissa tarkastellaan eri pedagogisia malleja suhteessa sosiaalisen median välineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Täydennä alla olevaa luetteloa omien havaintojesi ja ideoittesi mukaan.

 • Yhteistoiminnallinen oppiminen
  - opiskelua pienryhmissä
  - työtapa tai vuorovaikutustilanne > yhdessäoppimisen kautta sitouttaa oppilaat
  - parantaa oppimistuloksia- pääpaino yhteisellä tuotoksella.
  Väline: miten tukee malliaPeriaatteessa mikä tahansa sosiaalisen median väline, jossa on mahdollisuus tiedon rakentamiseen yhdessä: wikit, blogit, google docs jne.

 • Yhteisöllinen oppiminen
Mihin voi käyttää?
Ongelmakeskeisen oppimisen yhteisideointi, brainstroming
Tiedonhankinta, lähdekritiikki
Vertaisarviointi
Ajanvaraus (Doodle-aikataulutus)
Projektityöstentely
Ryhmätöiden yhteisten raporttien työstäminen, esim. parityönä tehtävät opinnäytetyöt
Välineet: Wiki, ryhmäblogi, Google Docs, Twitter, Facebook-ryhmä
Lisämodulit: YouTube, kalenteri (Doodle), kyselyt
Miten tukee mallia? Yhteisöllisyyden periaate on yllä mainittujen välineiden pääideologia. Ongelmana voi olla opiskelijoiden valmiudet ja esteet, jatkuvat päivitykset, käyttöehtojen muutokset, julkisuuskysymykset, tekijänoikeudet, jne.

 • Ongelmalähtöinen oppiminen
  • Mahdollisia some-välineitä
   - aivoriiheen chat tai skype
   - jäsentelyyn wiki + skype tai chat - tai google docs keskustelumahdollisuuksineen
   - itsenäiseen opiskeluun blogi
   - mallintamiseen ja käsitteellistämiseen wiki + skype tai chat - tai google docs keskustelumahdollisuuksineen
 • Ankkuroiva opetus

 • Idea on sitoa oppiminen ja siihen liittyvä työskentely todellisen elämän tilanteita muistuttavaan kehyskertomukseen.
  Linkki: tievie.oulu.fi
 • - Linkki esim. Moodlessa (RSS syöte, Youtube) BBC:n uutiseen.
  Opiskelijoita ohjataan seuraamaan uutisointia ja
  kommentoimaan sitä sekä toisten mielipiteitä yhden viikon aikana esim. 4+4 kertaa.
  Väline: joku keskustelufoorumi tai blogi
 • - Yritysvertailu (SWOT analyysi)
  Opiskelijoita pyydetään etsimään kaksi vertailukelpoista yritystä ja etsimään tietoa molemmista ja tekemään niistä SWOT analyysi.
  Väline: GoogleDocs, johon opiskelijat myös tekevät slide-shown, joka esitetään esim. SlideShare:ssä tai Youtube:ssa
 • Tutkiva oppiminen
  • väline: miten tukee mallia
 • Projektioppiminen
  • väline: miten tukee mallia
 • Ilmiöpohjainen oppiminen
  Ilmiöpohjainen oppiminen (= ongelmalähtöinen oppiminen):
  • piirteet
  • välineet
  • kuinka tukee

Ilmiöpohjaisesta oppimisesta esimerkkinä vaikkapa opinnäytetyöprosessi tai ohjelmistokehitys
  • 1. Mistä kyse, keskeiset käsitteet, mietitään porukalla tarkennukset, oppimistavoitteet (GoogleDocs, blogi)
  • 2-3. Ongelman määritys, keskeiset käsitteet, mistä on kysymys + aivoriihi (blogi, ConnectPro, Skype)
  • keskeiset käsitteet, tarkistaminen:
  • - wikipedia
  • - kirjallinen materiaali, e-kirjastot
  • - erilaisten luotettavien organisaatioiden sanastot, esim w3Consortio, w3Schools, jne.
  • älä unohda perinteisiä kirjoja ja lehtiartikkeleita
  • Tätä tukevat
  • - GoogleDocs
  • - blogi

  • 4. Ongelman analysointi edellisten perusteella
  • - blogi
  • - varauksella GoogleDocs, keskustelumahdollisuus?

  • 5. Oppimistavoitteet, "virallinen" ops, analysoitu
  • - blogi

  • 6. Itseopiskelu

  • 7. Purku ja arviointi
  • - googledocs
  • - ConnPro
  • - Skype
  • - Powerpointit

  • Tässä olivat Outin ja Annen mietelmät