POST vai STOP?


Charlene Li ja Josh Bernoff ehdottavat oivaltavassa kirjassaan "Groundswell - Winning in a World Transformed by Social Technologies" (Harvard Business Press, 2008) sosiaalisen median käyttöönoton suunnitteluun ja toteutukseen POST-mallia eli
P eople (ihmiset)
O bjectives (tavoitteet)
S trategy (strategia)
T echnology (teknologiat).
On siis lähdettävä liikkeelle ihmisistä ja usein tärkein kysymys on mihin omat "joukkomme" eli ihmiset (oppilaitoksissa oppijat, opettajat, tukiverkosto) ovat valmiita. Vasta sen jälkeen kannattaa asettaa tavoitteita, laatia strategioita ja valita teknologioita.

Sosiaalisen median uudet teknologiat ovat kiehtovia ja mielenkintoisia. Virtuaalitodellisuuden(kin) varhainen kehittäjä Jaron Lanier painottaa kuitenkin uudessa kirjassaan "You Are Not a Gadget" vuodelta 2010 (suomennettu nimellä "Et ole koje"), että tärkein kysymys jokaisen teknologian osalta on kysymys kuinka se muuttaa ihmisiä ja ihmisten käytöstä.

Usein kuitenkin tuntuu, että POST-strategian sijasta käytetään STOP-strategiaa - määritellään ensin strategia, valitaan siihen sopivat teknologiat, muokataan tavoitteet näiden mukaisesti ja sitten pohditaan ihmisiä. Usein päädytäänkin "vyöryttämään" valitut teknologiat ja tavoitteet ihmisille. STOP-strategia kertoo jo nimelläänkin onnistumisen mahdollisuudet!

Opetuksen näkökulma


  1. Oppimistavoitteet
  2. Opetuksen aktiviteetit, jotka edistävät näiden tavoitteiden saavuttamista
  3. Työkalut (fyysiset, mahdolliset sosiaalisen median), jotka helpottavat valittuja aktiviteetteja.