Blogit
Aloittelijalle suositeltavia Blogger (Google-tunnuksilla) ja Posterous, edistyneemmille WordPress (myös omalle palvelimme asennettavissa). Tässä koulutuksessa käytämme WordPress-blogipalvelua. Turussa on oppilaitosten WordPress-blogipalvelu ja blogit listautuvat kaikkien nähtäville http://blog.edu.turku.fi/ ja vastaava Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa http://some.lappia.fi/blogs/

Blogeista ja niiden opetuskäytöstä

Blogit ovat paljon käytetty sosiaalisen median väline. Blogeja voi käyttää monenlaiseen käyttötarkoitukseen, esimerkiksi omien webbisivujen luomiseen, päiväkirjamaiseen omasta elämästä tai harrastuksesta kirjoittamiseen. Blogeja voi käyttää myös opetuksen tukena monin eri tavoin. Blogin avulla omaa oppimisprosessia voidaan dokumentoida oppimispäiväkirjamaisesti, sen avulla voidaan keskustella oppisisällöistä, kommentoidan niitä ja jakaa niihin liittyvää tietoa sekä käyttää vaikkapa opinnäytetyön kehittelyalustana, joka tarjoaa myös ohjaajalle ja opiskelutovereille kommentointimahdollisuuden.
Opetuksessa blogit voivat olla Stephen Downesin (2004) mukaan:
  1. Kurssin verkkosivujen korvike. Blogialustat tarjoavat helpon vaihtoehdon julkaista kursseihin liittyvät ajankohtaiset asiat, tehtävänannot ja tiedot taustakirjallisuudesta.
  2. Materiaalikokoelma kurssin asioihin liittyen. Blogin avulla on vaivatonta koota kurssiin liittyviä verkkolähteitä ja jakaa niitä opiskelijoille.
  3. Keskustelu- ja palautekanava. Blogin kommentointiominaisuuden avulla voi toteuttaa keskustelun kurssilla käsitellyistä teemoista.
  4. Ryhmäblogi, johon kunkin ryhmän osallistujat kokoavat esimerkiksi tiivistelmiä, vierailukäyntien selostuksia ja itse tehtyjä esityksiä. Ryhmäblogi voi toimia myös kätevästi ulkomaalaisten kumppanusten kesken.
  5. Opiskelijoiden henkilökohtaisia blogeja. Blogin kirjoittaminen voi olla esimerkiksi osa kurssin suorittamista, jolloin blogimerkinnät voivat käsitellä kurssikirjallisuutta tai muita opiskeluun liittyvää aihetta. Blogi soveltuu hyvin portfoliotyöskentelyyn.

Linkkejä muihin aineistoihin:

  • Downes, S. 2004. Educational blogging. EDUCAUSE Review 39(5), 14–26.  • AVO-hankkeessa vertaistuotantona Wikikirjastoon toteutettava Viisautta blogin käyttöön -wikikirja tarjoaa myös hieman laajemman katsauksen blogeihin ja niiden käyttöön - voit osallistua aineiston tuottamiseen myös itse!

  • Hyvä artikkeli blogien (ja yleensäkin opetusteknologian) käytöstä opetuksessa:

  • Kerawalla L., Minocha S., Kirkup G. & Conole G. 2008. An empirically grounded framework to guide blogging in higher education. Journal of Computer Assisted Learning 25(1), 31-42.


  • Katso Blogs in plain English -video Youtubesta, jos blogit eivät ole sinulle ennestään tuttuja:


Harto Pönkä on julkaissut useita hyviä esityksiä sosiaalisen median käytöstä opetuksen, ohjauksen ja oppimisen tukena. Tutustu esimerkiksi tähtimalliin:Jos haluat tutustua Blogger-blogiin, tässä lisätietoja (toimii Google-tunnuksilla):